„Helyi termékek piacra jutását segítő agrárlogisztikai fejlesztés támogatása gyűjtőpont (HUB) jelleggel”
Pályázat azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005
Pályázat címe: Helyi termékek piacra jutását segítő agrárlogisztikai fejlesztés támogatása gyűjtőpont (HUB) jelleggel

Kedvezményezett neve: Kisvejke Község Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 182.551.135 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt elsődleges célja, hogy létrejöjjön egy olyan tároló, hűtő, válogató, csomagolói bázis, amely a környéken megtermelt gyümölcsöket, zöldségeket agrárlogisztikai központként segíti eljuttatni főként exportra, belföldi üzletláncok polcaira és helyi intézményekhez. A fejlesztéseket legfőképpen az a tényező indokolja, hogy a környezetünkben lévő többnyire csonthéjas kultúrák termőterülete nő, így nő a termés mennyisége is. Ezt a termés többletet már a belföldi fogyasztói kör nem fogja tudni felvenni, mindenképpen szükséges lesz a termés nagyobb arányú exportra történő értékesítése. Számításunk szerint a jelenlegi 300-350 ha teremő terület pár éven belül elérheti az 500-550 ha-t is. A projekt megvalósítási helyszínéül a már meglévő kapacitásokat és adottságokat kihasználva a Danubia-Frucht Szövetkezet telephelyét választjuk, amely helyet ad az előzőekben felsorolt társadalmi szerveződésű vállalkozásoknak.

Tevékenységünkkel a szolgáltató és értékesítési piacra szeretnénk belépni. Szolgáltatásunkat mindazon mezőgazdasági vállalkozóknak kínáljuk, akik tevékenységük során gyümölcstermesztéssel foglalkoznak és nem áll módjukban a terméküket az eladhatóság érdekében hűvös helyen tárolni, vagyis rá vannak kényszerítve, hogy a terméküket közvetlenül a szabadföldről értékesítsék.
Tevékenységünk bevezetése előtt jelentős piackutatást végeztünk melyből kiderült, hogy Kisvejkén és környékén számos mezőgazdasági vállalkozó foglalkozik gyümölcstermesztéssel és a meglévő gyümölcstárolók kapacitása a piaci igényeket nem tudja kiszolgálni, ezért bővítésre szorulnak. A gyümölcsértékesítés során célpiacunk a helyi és környékbeli magánszemélyek, közintézmények és a külföldi piac. A környék mezőgazdasági vállalkozói, magánszemélyei, akik a tárolási szolgáltatást igénybe tudják venni, a termékértékesítés során célcsoportunk a környék magánszemélyei és közintézményei (iskolák, óvodák, idősek otthona) és a külföldi piac, főként az szomszédos országok. Szolgáltatásunkkal a helyi és környékbeli vállalkozókat, magánszemélyeket, termékünkkel a helyi és környékbeli és magánszemélyeket és közintézményeket valamint a külföldi piacot szeretnénk kielégíteni. Az áru fogadására egy temperált válogatótér kerül kialakításra. Az elszállítás a készáru raktárból történik a kamion dokkolón keresztül A projekt során létrejövő Agrárlogisztikai Központ várhatóan 1-4 főnek biztosít folyamatos munkát, megélhetést, illetve a fő szezonokban több embernek szezonális munkát.

A projektmenedzsment feladatokat belső munkaerővel a konzorciumi tag Tolna Megye Önkormányzati Hivatala látja el.

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.09.30.