Magyar Falu Program

Pályázat címe: Falugondnoki szolgálat fejlesztése Kisvejkén
Kedvezményezett neve: Kisvejke Község Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 14.933.783.-
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretén belül a falugondnoki szolgálat idősebb és használt gépjárművének cseréjét valósította meg Kisvejke Község Önkormányzata egy új Mercedes-Benz Vito típusú falubusz beszerzésével.

A településen évek óta – a szolgáltatást igénybevevők megelégedésére- működő falugondnoki szolgálat új gépjárművel láthatja el a szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatait. A beszerzésnek köszönhetően emelkedik a településen a feladatellátás színvonala, mely nagyban hozzájárul a település népességmegtartó erejéhez, elősegíti továbbá a fiatalok helyben maradását is.

A szolgálat fenntartási, üzemeltetési költségei az új gépjárműnek köszönhetően csökkentek.
A projekt során Kisvejke Község Önkormányzata a lecserélt falubuszt felajánlotta egy határon túli magyar lakta település, Tardoskedd részére.

A projektről további tájékoztatást dr. Brandt Huba nyújt a 74/678-588-as telefonszámon.