Szociális étkezés, falugondnoki ellátott jogi képviselője:
Bánkiné Bosnyák Frida ellátott jogi képviselő
Integrált Jogvédelmi Szolgálat
E-mail: frida.bosnyak(Replace this parenthesis with the @ sign)ijb.emmi.gov.hu
Telefonszám: +36/20/48 99 604