Könyvtár, IKSZT

Könyvtár, IKSZT

A Kisvejke Könyvtári, Információs és Közösségi Hely – a település könyvtári szolgáltatóhelyeként – fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők számára biztosítsa a szabad hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz.

Kisvejke Község Önkormányzata 2011-ben pályázatot nyújtott be egy Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítására. A pályázatnak köszönhetően a régi könyvtár épületünk teljesen megújult. Az ide látogatókat mind külsőleg, mind a belső helyiségek átalakításával egy barátságos környezet fogadja. Az épületben továbbra is megtalálható a könyvtár és egy számítógépes terem.

 

Kisvejke IKSZT (2)

A könyvtári, információs és közösségi helyen (szolgáltató helyen) a nyilvános könyvtári szolgáltatás a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51., tel. 74/528-100, e-mail: tolnalib(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com) szakmai irányításával valósul meg.

Elérhetőségek:

Tel:06-74-736-304
Cím: 7183. Kisvejke, Rákóczi u. 88.

A könyvtárhasználat feltételei:

1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő igénybe veheti, aki személyazonosságát igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, és betartásukra aláírásával kötelezettséget vállal.

2. A könyvtári tagsághoz nem kötött szolgáltatások (az 1997. évi CXL. törvény alapján):
• a könyvtárlátogatás,
• a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
• az állományfeltáró katalógus használata,
• információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

3. A könyvtár további szolgáltatásai csak beiratkozással vehetők igénybe. 18 éven aluli olvasóink minden esetben szülői/gondviselői kezességvállalás mellett iratkozhatnak be.

A könyvtár szolgáltatásai:

Kölcsönzés, helyben használat; információszolgáltatás; kulturális és közösségi rendezvények; számítógép-használat, internetelérés; fénymásolás, nyomtatás; könyvtárközi kölcsönzés; előjegyzés, hosszabbítás.

Nyitvatartási rend:

Kedd 13:00 – 19:00
Szerda 13:00 – 19:00
Csütörtök 13:00 – 19:00
Péntek 13:00 – 19:00
Szombat 13:00 – 19:00

Egyéb rendelkezések:

a. ) A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben megrongálja vagy elveszíti azokat, köteles a dokumentum pótlására vagy értékének megtérítésére.
b.) A károkozó vagy az a késedelmes használó, aki a megadott határidőig tartozását nem rendezi, a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe.
c.) A szolgáltatást zavaró, az alapvető higiéniás szabályokat be nem tartó, ittas, tudatmódosító szer hatása alatt álló vagy botrányosan viselkedő olvasót a könyvtár kizárhatja használói köréből.