Kisvejke község településkép védelméről szóló rendeletének módosítása

Kisvejke Község Önkormányzata Képviselő-testület 32/2022. (V. 31.) számú határozatában
döntött arról, hogy a településkép védelméről szóló 1/2019. (I. 30.) önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: TKR) módosítani kívánja.

Részletek…

2022. június 14.